עמוד:107

. 5 מה יש בחדרים ? | ריבוי שמות עצם קוראים ומבינים א . קראו בקול את שמות העצם בזכר בשתי הטבלאות . ב . מהי סיומת צורת הרבים של שמות העצם בטבלה ? 1 מהי סיומת צורת הרבים בטבלה ? 2 ג . לאילו עוד שמות עצם שאתם מכירים יש סיומת רבים דומה לזו שבטבלה ? 2 האם הם ממין זכר או ממין נקבה ? שמות עצם בזכר טבלה 1 יחיד רהיט מדף שטיח מחשב מזגן רבים רהיטים מדפים שטיחים מחשבים מזגנים טבלה – 2 ריבוי חריג יחיד כּ יסא ש וּ לחן אר וֹ ן חל וֹ ן ויל וֹ ן קיר גג מק וֹ ם רבים כּ יסא וֹ ת ש וּ לחנ וֹ ת אר וֹ נ וֹ ת חל וֹ נ וֹ ת ויל וֹ נ וֹ ת קיר וֹ ת גג וֹ ת מק וֹ מ וֹ ת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר