עמוד:100

. 2 מס פּ רים ס וֹ דרים קוראים ומבינים ל " בית הארץ - ישראלי הקדום " היו ארבעה מרחבים : המרחב הראש וֹ ן שימש כחצר . המרחב השנישימש כחדר עבודה . המרחב השלישישימש כמטבח . המרחב הרביעישימש כחדר שינה . המילים המודגשות : ראשון , שני ... נקראות מספרים סודרים . א . השלימו : השורש של המילה " סודרים " הוא - - . ב . איזו מילה אחרת מהשורש של " סודרים " אתם מכירים ? שימו לב בעברית , כמו בערבית , יש מספרים סודרים לשמות עצם בזכר , ומספרים סודרים לשמות עצם בנקבה . את ימי השבוע אנו מציינים במספרים סודרים : יום ראשון , יום שני , יום שלישי , יום רביעי , יום חמישי , יום שישי . ליום השביעי בשבוע בישראל קוראים : שבת . ג . תנו דוגמה למצב נוסף שבו אנחנו משתמשים במספרים סודרים . מספרים סודרים נקבה ראש וֹ נה שנייה שלישית רביעית חמישית שישית שביעית שמינית תשיעית ע שׂ ירית זכר ראש וֹ ן שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי שמיני תשיעי ע שׂ ירי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר