עמוד:99

מבינים ומדברים א . הבית הקדום היה " בית צר ובו ארבעה מרחבים " . מה עשו בני הבית בכל אחד מהמרחבים ? ב . במה הבית המתואר בקטע דומה לבית שלכם , או שונה מהבית שלכם ? ג . למה הארכיאולוגים נתנו לסוג הבית הזה את השם " הבית הארץ - ישראלי הקדום " ? מבינים ועונים א . השלימו את מסקנות הארכיאולוגים לפי הקטע . השרידים באתר הארכיאולוגי בתל מגידו נמצאו שרידים של הרבה בתים מהמאה העשירית לפני הספירה . במרחב הראשון נמצאו חרסים ואבנים עם סימני שריפה . במרחב השני נמצאו שרידי צמר . במרחב השלישי נמצאו בורות ברצפת החדר . מסקנות הארכיאולוגים בתקופה ההיא תל מגידו היה כפר גדול . ב . בתמונה שלפניכם מש וּ חזר ״בית ארבעת המרחבים״ . מש וּ חזר - 1 על פי התמונה סמנו בקטע את המשפטים שמתארים את כל אחד מהמרחבים . 2 כתבו שם לכל מרחב בצד התמונה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר