עמוד:97

מיליות אחרי ש - بعد أن כּ אשר , כּ ש - عندما לכב וֹ ד - لحضرة לפני ש - قبل أن שונות אוויר לנשימה - هواء للتنفس כּוֹ תרת משנה - عنوان فرعي כּוֹ תרת ראשית - عنوان رئيسي רפ וּ אה שלמה - بالشفاء العاجل מילים לועזיות א וּ ניברסלי - א וּ ניברסלית - عالمي / عالمية גז ( ז ' ) - غاز גז וּ נטהייט ( ז ' ) - صحة דרמה ( נ ' ) - دراما וירג ' יניה ( נ ' ) - ڤيرجينيا י וֹ גה ( נ ' ) - يوغا מדיטציה ( נ ' ) - تأمل סטת וֹ סק וֹפּ ( ז ' ) - سماعة الطبيب תיאטר וֹ ן ( ז ' ) - مسرح בדקו את עצמכם וסמנו בסוף היחידה אנחנו יכולים ... לשוחח על הקשר שבין צחוק ושמחה לבין בריאות . לקרוא , להבין ולדון באמצעות תרשים על הקשר שבין צחוק לבין בריאות . לכתוב מכתב אישי . לדבר בעברית עם רופאים על מה שכואב . לזהות מאמר בעל מבנה של טיעון , ולכתוב טקסט לפי המבנה הזה . לספר בדיחה בעברית . לדון בדילמה , להביע דעה ולטעון טענה - האם להתחפש כדי לשמח חברים חולים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר