עמוד:63

. 13 אדם בּ ת וֹךְ עצמ וֹ שלום חנוך מאזינים וכותבים | שיר האזינו לשיר בספרים סגורים וכתבו את המילים החוזרות שוב ושוב בשיר . מ כּ ר - חבר , ידיד אדם בּ ת וֹךְ עצמ וֹ ה וּ א גר בּ ת וֹךְ עצמ וֹ ה וּ א גר . לפעמים עצ וּ ב א וֹ מר ה וּ א , לפעמים ה וּ א שׁ ר , לפעמים פּוֹ תח דלת לק בּ ל מ כּ ר אבל אבל לר וֹ ב , אדם בּ ת וֹךְ עצמ וֹ נסגר . אדם בּ ת וֹךְ עצמ וֹ ה וּ א גר בּ ת וֹךְ עצמ וֹ ה וּ א גר . א וֹ בּ איז וֹ עיר ס וֹ ערת א וֹ בּ איזה כּ פר לפעמים ס וּ פה ע וֹ ברת וּ בית וֹ נ שׁבּ ר אבל אבל לר וֹ ב , אדם גם לעצמ וֹ ה וּ א זר . ואת , ואת כּ מה ט וֹ ב שׁבּ את , בּ לעדי ךְ ריק ה בּ ית והלילה קר . אז אני שׁוֹ מר עליי ךְ כּ מה שׁ אפ שׁ ר , ועם כּ ל ז ֹ את , האם אמצא א וֹ ת ךְ מחר ? אדם קר וֹ ב אצל עצמ וֹ אדם בּ ת וֹךְ עצמ וֹ ה וּ א גר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר