עמוד:50

. 8 בניין נפעל ִ … ְ … ַ … … | מכירים בניין קוראים ושמים לב א . קראו את המשפטים וסמנו את הפעלים . הזרעים של צמח שושנת יריחו נמצאים בענפים . הצמחים ״נרדמים״ בעונת הקיץ , והענפים נסגרים . בחורף הענפים נפתחים , והזרעים נכנסים לאדמה . ב . קראו בקול את הפעלים שסימנתם . ג . מה משותף לפעלים אלה ? בניין נפעל – גזרת השלמים – זמן הווה קוראים , אומרים וכותבים א . קראו בקול את נטיית הפועל נכנס . הגוף אני / אתה / הוא אני / את / היא אנחנו / אתם / הם אנחנו / אתן / הן הפועל בהווה הפועל נכנס נכנסת נכנסים נכנס וֹ ת התבנית נ ְ … ָ … … נ ְ … ֶ … ֶ … ת נ ְ … ָ … ִ … ים נ ְ … ָ … … וֹ ת שימו לב בזמן הווה הפעלים בבניין נפעל מתחילים תמיד בצליל נ : נ ְ … ָ … …

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר