עמוד:35

מרוויח , להרוויח - يربح משמיע , להשמיע - يسمع מתאכזב , להתאכזב - يخيب أمله מת כּ ווץ , להת כּ ווץ - يتقلص מת פּ רסם , להת פּ רסם - يشتهر מתקלקל , להתקלקל - يفسد מתקן , לתקן - يصلح נ וֹ פל , לי פּוֹ ל - يسقط נפתח , להי פּ תח - فتح פּוֹ על , לפע וֹ ל - يعمل מיליות א ךְ - لكن שונות בּ שבע עיניים - بدقة הפסקת חשמל ( נ ' ) - انقطاع التيار الكهربائي יד על הלב - بصراحة " מדליק " ; " מדליקה " ( סלנג ) - رائع؛ رائعة ס וֹ ד ההצלחה ( ז ' ) - سر النجاح ת וֹ ר הזהב ( ז ' ) - العصر الذهبي מילים לועזיות אסלאם ( ז ' ) - الديانة الإسلامية אמריקה ( נ ' ) - أمريكا דינ וֹ זא וּ ר ( ז ' ) - ديناصور דיסק - א וֹ ן - קי ( ז ' ) - فلاشة ( המילה העברית : החסן נייד ) ו וֹ קי ט וֹ קי ( ז ' ) - جهاز اتصال لاسلكي כימיה ( נ ' ) - كيمياء ני וּ - ג ' רזי ( נ ' ) - نيو جيرزي ני וּ - י וֹ רק ( נ ' ) - نيويورك סירנה ( נ ' ) - صافرة إنذار פ וֹ נ וֹ גרף ( ז ' ) - فونوغراف פּוֹפּ ק וֹ רן ( ז ' ) - فشار פּ טנט ( ז ' ) - براءة اختراع פיזיקה ( נ ' ) - فيزياء פּ נקייק ( ז ' ) - بان كيك בדקו את עצמכם וסמנו בסוף היחידה אנחנו יכולים ... לספר בעל פה ובכתב על המצאות ועל החשיבות שלהן לחברה . לכתוב ריאיון עיתונאי . לענות על שאלון בסגנון " בחן את עצמך " ולהסיק ממנו מסקנות על תכונות של ממציאים . לדבר על משמעות הפתגם " אין דבר העומד בפני הרצון " ולספר בעל פה על חבר או חברה שהצליחו למרות הקשיים . לשוחח על פיתוח יישומונים , להביע דעה בעניין זה ולשכנע תוך כדי שימוש במילים : לדעתי ..., תשמע בקולי ..., אני מסכים אתך ..., אני לא מסכים אתך ..., גם אני חשבתי כמוך , אבל ...

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר