עמוד:2

ספר זה מופיע גם במהדורה דיגיטלית ב " כותר ספרי לימוד " ובו קטעי האזנה , סרטונים ופעילויות הידודיות לתרגול נושאים תוכניים ולשוניים . ניהול תחום שפות : ד " ר נעמי גורבט ניהול הפיתוח : נאווה ארליך כתיבה ופיתוח : אלי אושרוב , נאווה ארליך , ענת גרין - רגן , ד " ר שרה שגיא ייעוץ מדעי : פרופ ' עלית אולשטיין קריאה והערות : ד " ר נעמי גורבט , אמל גרה , חיה יצחקי התאמה תרבותית : אמל גרה , מהא חג ' אזי , נידא ' נסיר עריכת לשון וניקוד : גיליה בר לוי עריכת מגדר : שרה אופק תרגום מילים לערבית : צאלח עלי סואעד הפקה : משה מועלם ניהול אמנותי : דני זוורו עיצוב גרפי : אסתי עזריה איורים : סאני וסרמן טיפול בזכויות יוצרים לטקסטים : נועה נתנאל תחקיר וטיפול בזכויות יוצרים לתמונות : דבורה גרודה , לליב גל הבאה לדפוס : דניאל אשל טיפול בסרטונים : כתיבה : אילאיל אלכסנדר , טלי הרוש -קורח ייעוץ : גידי יהושע זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ) המרכז לטכנולוגיה חינוכית ( . © כל הזכויות על החומרים ממקורות חיצוניים ששובצו בספר זה שמורות לבעליהן . פירוט בעלי הזכויות בסוף הספר . © תשע " ו , , 2016 כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית , חברה לתועלת הציבור , קריית משה רואו , רח ' קלאוזנר , 16 רמת אביב , תל אביב . 6901128

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר