עמוד:155

ج كانت مع نزار 17 بطاقة . كم بطاقة في أللعبة ، خس / ربح إذا كانت معه في نهاية أللعبة 20 بطاقة؟ التمرين : الجواب : د كانت مع نهى 17 بطاقة . كم بطاقة خست / ربحت في أللعبة ، إذا كانت معها في نهاية أللعبة 15 بطاقة؟ التمرين : الجواب : هـ في دفتر نسيم كان مرسوما 8 أشكال . كم شكلا ، أضاف / محا إذا كان ألمرسوم أ ¤ ن في دفتره 15 شكلا؟ التمرين : الجواب : و قبل شهر كان سعر ألكراس 25 شاقلا . سعره أليوم 10 شواقل . بكم شاقل ألسعر أليوم من ألسعر أكب / أصغر قبل شهر؟ التمرين : الجواب :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר