עמוד:150

الكتابة ألسرية - أشكال مكان ألأعداد . 9 جدوا ألقالب ألملائم ، وأكتبوا فيه أسماء ملائمة . مع قدوم ألشتاء غرست حنان في حديقتها شتلات : شتلات عصا ألراعي وألباقي شقائق ألنعمان . غرست حنان في حديقتها شتلات شقائق ألنعمان .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר