עמוד:136

اختبروا أنفسكم . 4 في كل بند أرسموا ألعملات أو ألأوراق ألنقدية ألتي يجب إضافتها لكي يكون فيه 150 شاقلا . . 5 أكملوا ألمتواليات بقفزات متساوية . 50 , 60 , 70 , أ , 154 , 155 , 156 , 54 , 56 , 58 ج

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר