עמוד:122

الكتابة ألسرية - أشكال مكان ألأعداد . 34 حلوا . نقاش ما ألمشترك للنتائج في كل ألبنود ؟ اشحوا . الكتابة ألسرية - أشكال مكان ألأعداد . 35 ما هو ألعدد ألملائم للشكل؟

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר