עמוד:113

. 21 أكملوا ألتمارين . استخدموا هذه ألأعداد : 3 4 30 40 50 45 - = 15 أ 45 + = 85 45 - = 5 ج 45 - = 42 د 45 + = 48 45 + = 75 و 45 - = 41 ز 45 + = 95 ح . 22 أكملوا . 23 + = 53 أ 46 - = 16 68 - = 28 ج 52 - = 2 د 35 + = 35 54 - = 34 و حورية ألتحرية ما هو ألشكل ألتالي؟ حوطوا . أ . شكل خماسي ب . مثلث ج . شكل رباعي د . شكل سداسي

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר