עמוד:109

. 12 لونوا ألتمارين ألتي نتيجتها أصغر من ؟ 10 ( لستم ملزمين بكتابة ألنتيجة . ) 76 - 73 = أ = 49 - 44 ب = 42 + 4 ج = 58 - 4 د 67 - 37 = هـ = 66 - 44 و = 52 - 20 ز = 99 - 97 ح نقاش هل وجدتم تمارين قررتم فيها أن ألنتيجة هي أصغر من 10 بدون أن تحسبوا حتى ألنهاية؟ عمل في ألدفت . 13 اكتبوا تمارين أخرى نتيجتها أصغر من . 10 . 14 حلوا . 45 + 23 = أ = 45 + 14 = 45 - 23 ج = 45 - 44 د 45 + = 50 45 - = 40 و = 45 - 3 ز

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר