עמוד:98

اختبروا أنفسكم . 1 أكملوا عددا ملائما . . 2 من أنا؟ أ . أنا ألعدد ألتالي للعدد : 44 ب . أنا ألعدد ألسابق للعدد : 70 ج . أنا ألعدد ألسابق للعدد : 74 د . رقم عشراتي هو ، 6 ورقم آحادي هو : 7 هـ . أنا مركب من 2 آحاد و 7 عشرات : و . يبنونني من 8 عشرات فقط :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר