עמוד:20

ج . أحد ألقسمين هو 9 . 1 كانت في كل مسكب 9 زهرات . غرس كل ولد زهرات أخرى في مسكبه . كم زهرة في ألمجموع ألكلي في ألمسكب؟ أ غرس عامر زهرتين أخريين . المجموع ألكلي : زهرة . التمرين ب غرس عدنان 4 زهرات أخرى . المجموع ألكلي : زهرة . التمرين ج غرست رشا 6 زهرات أخرى . المجموع ألكلي : زهرة . التمرين د غرست ميساء 3 زهرات أخرى . المجموع ألكلي : زهرة . التمرين هـ غرست مروة 11 زهرة أخرى . المجموع ألكلي : زهرة . التمرين و غرس وائل 7 زهرات أخرى . المجموع ألكلي : زهرة . التمرين ز غرست ميسون 8 زهرات أخرى . المجموع ألكلي : زهرة . التمرين

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר