עמוד:8

. 4 أكملوا . ( يمكن ألأستعانة بألمسكب ألموجود في ألورقة ألقابلة للمحو . ) أ كانت 12 زهرة . قطفت 5 زهرات . بقيت زهرات . التمرين ب كانت 14 زهرة . قطفت 9 زهرات . بقيت زهرات . التمرين ج كانت 18 زهرة . قطفت 5 زهرات . بقيت زهرة . التمرين د كانت 11 زهرة . قطفت 6 زهرات . بقيت زهرات . التمرين هـ كانت 13 زهرة . قطفت 5 زهرات . بقيت زهرات . التمرين و كانت 19 زهرة . قطفت 14 زهرة . بقيت زهرات . التمرين

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר