עמוד:144

לקראת יחס אני חקלאי ויש לי מטע תפוחים . בקטיף התפוחים עובדים אצלי שני פועלים - מאיר וחגי . סיכמתי אתם שאשלם להם בתפוחים . קבענו שמאיר יעבוד 3 ימים בכל שבוע וחגי יעבוד יומיים בכל שבוע . א . בשבוע הראשון קצת התבטלו חגי ומאיר , ולכן החלטתי שהשכר של שניהם יחד יהיה 5 תפוחים . הציעו לי איך לחלק ביניהם את התפוחים באופן הוגן : כמה תפוחים יקבל מאיר ? כמה תפוחים יקבל חגי ? ב . בשבוע השני עבדו חגי ומאיר במרץ , ולכן החלטתי שהפעם יהיה שכרם הכולל 15 תפוחים . הציעו לי איך לחלק ביניהם את התפוחים באופן הוגן : כמה תפוחים יקבל מאיר ? כמה תפוחים יקבל חגי ? ג . בשבוע השלישי עבדו חגי ומאיר בחריצות רבה ונתתי להם 35 תפוחים בסך הכול . הציעו לי איך לחלק הפעם ביניהם את התפוחים באופן הוגן : כמה תפוחים יקבל מאיר ? כמה תפוחים יקבל חגי ? את גר ד . בשבוע הרביעי היה שכרו של מאיר 60 תפוחים . מה היה שכרו של חגי באותו שבוע ? את גר ה . בשבוע החמישי היה שכרו של חגי 60 תפוחים . מה היה שכרו של מאיר באותו שבוע ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר