עמוד:138

V = 5 בעזרת הספרה V אפשר לכתוב מספרים נוספים לפי הכללים האלה : כאשר כותבים I משמאל לספרה , V פירושו שצריך לחסר I מ - . V מכאן . IV = 4 ( זו צורת הכתיבה המקובלת של המספר . 4 ) כאשר כותבים I מימין לספרה , V פירושו שצריך להוסיף I ל - , V ומכאן . VI = 6 השלימו : 4 = = 7 = IVII X = 10 גם בעזרת X פועלים לפי אותם כללים : כאשר כותבים I משמאל לספרה , X צריך לחסר . דוגמה : IX = 9 כאשר כותבים I או V מימין לספרה , X צריך לחבר . דוגמה : XXV = 25 השלימו : 22 = = 53 = 71 = IXXV = XI לכתיבת מספרים רומיים משתמשים בכללים האלה : כאשר ספרה כתובה משמאל לספרה שערכה גדול ממנה צריך לחסר . דוגמאות : XIV = 10 + ( 5 - 1 ) = 14 XXIX = 20 + ( 10 - 1 ) = 20 + 9 = 92 בכל מקרה אחר - מחברים . דוגמה : XVI = 10 + ( 5 + 1 ) = 61 השלימו : 41 = = 92 = 43 = XXI = VXI

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר