עמוד:127

1 לפניכם טנגרם . הטנגרם בנוי משבעה חלקים . ענו על השאלות . ( אפשר להיעזר בהוספת קווי חלוקה בתוך הטנגרם . ) א . לאילו מחלקי הטנגרם יש שטח השווה ל - 1 4 משטח הטנגרם כולו ? ב . לאילו מחלקי הטנגרם יש שטח השווה ל - 1 16 משטח הטנגרם כולו ? ג . מצאו שבר המתאים לשטח של כל אחד מחלקי הטנגרם . ד . השתמשו בחלקי הטנגרם ובנו צורה ששטחה 3 4 משטח הטנגרם . נסו להציע צורה מתאימה נוספת הבנויה מחלקי טנגרם אחרים . ה . בנו צורה ששטחה 5 8 משטח הטנגרם . נסו להציע צורה מתאימה נוספת הבנויה מחלקי טנגרם אחרים . ו . בנו צורה ששטחה 2 16 משטח הטנגרם . בנו צורה ששטחה 3 16 משטח הטנגרם . המשיכו להגדיל את המונה בדרך זו , ומצאו לאילו שברים שהמכנה שלהם 16 אפשר לבנות צורה מתאימה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר