עמוד:125

שוב חישוב פעולות חשבון 1 בדואר אפשר לקנות חבילות של 25 מעטפות . לנוחות הקונים מוצגת טבלה המפרטת כמה מעטפות יש בחבילה אחת , ב - 5 חבילות , ב - 10 חבילות וב - 50 חבילות . ענו על השאלות . בכל שאלה אתם יכולים להיעזר בטבלה או בתשובה לשאלה שכבר פתרתם . א . כמה מעטפות יש ב - 6 חבילות ? ב . כמה מעטפות יש ב - 20 חבילות ? ג . כמה מעטפות יש ב - 40 חבילות ? ד . כמה מעטפות יש ב - 15 חבילות ? ה . כמה מעטפות יש ב - 21 חבילות ? 2 המשקל של כל חבילת סיד הוא 12 1 2 ק " ג . השלימו את הטבלה במחברת . ו . כמה מעטפות יש ב - 110 חבילות ? ז . כמה מעטפות יש ב - 29 חבילות ? ח . כמה מעטפות יש ב - 52 חבילות ? ט . כמה מעטפות יש ב - 55 חבילות ? י . כמה מעטפות יש ב - 39 חבילות ? ענו על השאלות . היעזרו בטבלה . א . מהו משקלן של 16 חבילות סיד ? ב . מהו משקלן של 21 חבילות סיד ? ג . מהו משקלן של 103 חבילות סיד ? ד . כמה חבילות סיד יש בטנדר , אם משקל כל החבילות יחד הוא 100 ק " ג ? ה . כמה חבילות סיד יש במחסן , אם משקל כל החבילות יחד הוא 500 ק " ג ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר