עמוד:116

32 יואל ורפי התחילו לצבוע יחד קיר בחדרם . יואל הספיק לצבוע 1 3 קיר יותר ממה שצבע רפי . אילו מארבע האפשרויות שלפניכם מתאימות לסיפור ? הסבירו . א . יואל צבע 4 6 קיר . רפי צבע 1 3 קיר . ב . יואל צבע 5 6 קיר . רפי צבע 4 8 קיר . ג . יואל צבע 4 9 קיר . רפי צבע 1 2 קיר . ד . יואל צבע 1 4 קיר . רפי צבע 1 6 קיר . אתגר 33 לפניכם תרגיל פתור : . 2 5 + 1 3 0 = 1 7 0 היעזרו בו כדי להשלים את החסר בכל סעיף . 34 נתונה אתגר רשימת שברים : . 3 10 , 5 6 , 4 5 , 5 7 , 2 3 השלימו בכל סעיף שברים שונים מתוך הרשימה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר