עמוד:80

ב . היעזרו בטבלאות שבסעיף א וענו : מה אפשר לומר על מספר החלקים השווים המסומנים על הכלים שאפשר למדוד בהם במדויק 1 2 ליטר מיץ ? מה אפשר לומר על מספר החלקים השווים המסומנים על הכלים שאפשר למדוד בהם במדויק 2 3 ליטר מיץ ? ג . היעזרו בטבלאות שבסעיף א וענו : לאה מחפשת במטבח שלה כלי מדידה אחד שאפשר למדוד בו במדויק 1 ליטר מיץ תפוזים וגם 2 3 ליטר מיץ אננס . איזה כלי מהכלים במטבח שלה מתאים ? כתבו לכמה חלקים שווים הכלי הזה מחולק . האם יש במטבח שלה עוד כלי מתאים ? אם כן , לכמה חלקים שווים הוא מחולק ? ד . נניח שללאה יש כלי מדידה נוספים המחולקים לחלקים שווים כך : 81 חלקים שווים 03 חלקים שווים 91 חלקים שווים 63 חלקים שווים 12 חלקים שווים 82 חלקים שווים אילו מהכלים מתאימים למדידת 1 2 ליטר מיץ ? אילו מהכלים מתאימים למדידת 2 3 ליטר מיץ ? אילו מהכלים מתאימים למדידת 1 2 ליטר מיץ וגם 2 3 ליטר מיץ ? ה . מה תוכלו לומר על מספר החלקים השווים המסומנים על הכלים שאפשר למדוד בהם במדויק גם 1 2 ליטר מיץ וגם 2 3 ליטר מיץ ? בקשו מהתלמידים להשתמש בתשובותיהם במונחים " מתחלק ב - " או " כפולה של " .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר