עמוד:77

4 א . בדקוכלמספר : האם 36 הואכפולהשלו ? נמקולפימההחלטתם . דוגמה 4 כן . הנימוק : 36 : 4 = 9 ) או 9 × 4 = 36 ( 2 9 7 ב . כתבו עוד מספרים ש - 36 מתחלק בהם . 5 בכל סעיף כתבו מספרים מתאימים הגדולים מ - . 100 א | מספרים שהם כפולות של 5 ב | מספרים שאינם כפולות של 5 ג | מספרים שהם כפולות של 10 6 בכל סעיף כתבו מספרים מתאימים אם אפשר . א | מספרים שהם כפולות של 5 ואינם כפולות של 10 ב | מספרים שהם כפולות של 10 ואינם כפולות של 5 ג | מספרים זוגיים שהם כפולות של 8 ד | מספרים אי - זוגיים שהם כפולות של 8 7 א . שערו לאילו תרגילים יש תוצאה שהיא מספר המתחלק ב - . 5 2 × 51 12 × 5 59 × 4 6 × 01 13 × 7 ב . פתרו ובדקו אם שיערתם נכון . 8 א . כתבו את כל המספרים מ - 1 עד 40 שהם כפולות של . 2 ב . כתבו את כל המספרים מ - 1 עד 40 שהם כפולות של . 5 ג . כתבו את כל המספרים מ - 1 עד 40 שהם גם כפולות של 2 וגם כפולות של . 5 בפעילות 4 המונחים " מתחלק ב ... ו " כפולה של ... " מתאימים לתיאור אותו מצב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר