עמוד:63

6 שלושה בעלי חיים - קנגורו , צפרדע וחרגול - יצאו מהנקודה . 0 הקנגורו קופץ קפיצות שגודלן , 1 3 הצפרדע קופצת קפיצות שגודלן , 1 4 והחרגול קופץ קפיצות שגודלן . 1 התבוננו בישר המספרים המצויר למטה וענו : מי מבעלי החיים האלה הגיע לעץ ? בכמה צעדים ? מי מבעלי החיים האלה הגיעה לפרח ? בכמה צעדים ? מי הגיע לכניסה של מחילת החפרפרת ? בכמה צעדים ? מי הגיע לדחליל ? בכמה צעדים ? האם יש נקודה שביקרו בה הקנגורו , הצפרדע והחרגול ? מהי ? האם יש עוד נקודות שביקרו בהן שלושת בעלי החיים ? מה הן ? 7 על הישרים שלפניכם מסומנות נקודות . כתבו את המספרים המתאימים להן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר