עמוד:57

מצמצמים את 2 18 4 7 א . נסו לצמצם את השבר 18 בעזרת סרטוט . אם הצלחתם לצמצם , כתבו את השבר שהתקבל . דוגמה ננסה לאחד כל שני חלקים בלי למחוק את הקו המפריד בין החלק הצבוע לחלק הלבן , ונבדוק אם התקבלו חלקים שווים . ננסה לחלק גם את המונה וגם את המכנה ב - . 2 סיכום : הצלחנו לצמצם את השבר 18 24 ב - 2 וקיבלנו . 9 ב . יואב צמצם את 18 כך : בכמה צמצם יואב את ? 18 איזה שבר התקבל ? ג . האם יש עוד מספרים שאפשר לצמצם בהם את ? 18 מצאו את כל המספרים שאפשר לצמצם בהם את . 18 ( אפשר להיעזר בדיאגרמה שבעמוד 48 או בלוח הכפל . ) מלבנים מתאימים לפעילות נמצאים במדריך למורה ובאתר האינטרנט ומיועדים למי שמתקשה לצייר אותם בעצמו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר