עמוד:56

כאן מתאים רב - דף . 5 ג . נסו לצמצם את 6 18 ב - 4 בסרטוט : האם הצלחתם ? אם כן , השלימו : אם לא , נסו להסביר מדוע אי - אפשר לעשות זאת . ד . נסו לצמצם את 1 6 8 ב - . 5 היעזרו בסרטוט . האם הצלחתם ? אם כן , כתבו איך צמצמתם . אם לא , נסו להסביר מדוע אי - אפשר לעשות זאת . ה . נסו לצמצם את 1 6 8 ב - . 6 היעזרו בסרטוט . האם הצלחתם ? אם כן , כתבו איך צמצמתם . אם לא , נסו להסביר מדוע אי - אפשר לעשות זאת . ו . האם יש עוד מספרים שאפשר לצמצם בהם את ? 1 6 8 סיכום באילו מספרים אפשר לצמצם את השבר ? 1 6 8 ! אפשר לצמצם שבר במספר , רק כאשר המונה של השבר וגם המכנה של השבר מתחלקים באותו המספר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר