עמוד:54

4 את הריבוע הזה חילקו ל - 6 חלקים שווים וצבעו 4 6 משטחו . נסו למחוק קווים ולאחד מלבנים סמוכים כך שכל הריבוע יהיה מחולק לחלקים שווים . הדגישו את הקווים של החלוקה החדשה . הקפידו לא למחוק את הקו האדום המפריד בין החלק הצבוע של הריבוע ובין החלק הלבן שלו . האם הצלחתם ? אם כן , איזה שבר מתאים לשטח הצבוע של הריבוע לפי החלוקה החדשה ? ! שימו לב : מספר החלקים הצבועים בריבוע קטן פי 2 מספר החלקים הכולל בריבוע קטן פי 2 הפעולה שעשינו כאן נקראת צמצום של שבר - צמצמנו את השבר 4 6 ב - . 2 שטח הריבוע כולו לא השתנה וגם שטח החלק הצבוע בריבוע לא השתנה . בשפת המתמטיקה כותבים זאת כך : 4 6 = 2 3 5 צמצמו את השברים לפי ההוראות : דוגמה צמצמו את 9 12 ב - 3 בסרטוט ובתרגיל . בסרטוט : מאחדים כל 3 חלקים לחלק אחד בלי למחוק את הקו המפריד בין החלק הצבוע לחלק הלבן . בודקים אם התקבלו חלקים שווים . בתרגיל : מחלקים את המונה ואת המכנה ב - . 3 א . צמצמו את 1 4 ב - 2 בסרטוט ובתרגיל : חשוב שהתלמידים יצמצמו גם בסרטוט . העבודה בסרטוט תורמת להבנת השוויון בין השבר המקורי לשבר המתקבל לאחר הצמצום .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר