עמוד:48

2 א . בדקו במה מתחלק כל אחד מהמספרים 32 - 1 וסמנו נקודות במקומות המתאימים בדיאגרמה . ב . היעזרו בדיאגרמה וענו : באילו מספרים מתחלק המספר ? 24 באילו מספרים מתחלק המספר ? 27 אילו מהמספרים 32 - 1 מתחלקים ב - ? 5 מהו המספר שמתחלקים בו המספרים 24 , 15 ו - ? 18 מהו המספר שמתחלקים בו המספרים 18 ו - ? 27 השלימו : המספרים המתחלקים גם ב - 2 וגם ב - 3 מתחלקים גם במספר . מצאו בלוח ארבעה מספרים המתחלקים ב - . 8 האם יש מספרים נוספים שארבעת המספרים האלה מתחלקים בהם ? אם כן , מהם ? ג . מצאו את כל המספרים המתאימים . המספרים שגם 36 וגם 42 מתחלקים בהם . המספרים שגם 78 וגם 96 מתחלקים בהם . המספרים שגם 30 וגם 54 מתחלקים בהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר