עמוד:35

א הרחבה במושב ניצן יש שדות שמגדלים בהם גידולים שונים . כל שדה מחולק לחלקות שוות בשטחן בעזרת גדרות . עם המורה 1 בשנה הראשונה חולק שדה התירס בין שני חקלאים . כל אחד מהחקלאים קיבל 1 2 מהשדה . בשנה השנייה ביקשו חקלאים נוספים לגדל תירס . א . הצעתו של דן לשנה השנייה דן הציע לחלק את החלקה של כל אחד מהחקלאים ל - 2 חלקות שוות בשטחן ולתת לכל חקלאי חלקה אחת . ציירו במחברת דרך שבה אפשר לבצע את הצעתו של דן : הוסיפו גדרות ואל תורידו את הגדרות הקיימות . ענו לפי הצעתו של דן : האם מספר החלקות בשנה השנייה גדול ממספר החלקות בשנה הראשונה או קטן ממנו ? פי כמה ? האם שטח החלקה שיקבל כל אחד מהחקלאים בשנה השנייה גדול משטח החלקה שקיבל כל אחד מהחקלאים בשנה הראשונה או קטן ממנו ? פי כמה ? איזה חלק מהשדה יקבל כל אחד מהחקלאים בשנה השנייה ? האם חלק השדה שיקבל כל אחד מהחקלאים בשנה השנייה גדול מ - 1 או קטן מ - ? 1 פי כמה ? המשך פרט למגבלה של שמירת הגדרות הקיימות אין שום מגבלה אחרת , והתלמידים יכולים לסרטט גדרות במקומות שונים כך שיתקבלו חלקות שוות . אין לצפות מהם לסרטט באופן מדויק . מומלץ לערוך דיון בהצעות התלמידים : מה משותף לכל ההצעות ? מכיוון שאין בידי התלמידים כלים מתאימים כדי לבדוק בכל חלוקה אם החלקים שווים בשטחם , רצוי לבקש מהם להוסיף גדרות כך שיתקבלו חלקות חופפות . שנה ראשונה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר