עמוד:43

דוגמה להרחבה של 5 6 ב - : 2 אפשר להרחיב את השבר בעזרת סרטוט : אפשר להרחיב את השבר בלי לצייר : מכפילים את המונה של השבר ואת המכנה של השבר באותו מספר . 15 הרחיבו ( אפשר לבדוק בעזרת סרטוטים ) . א . הרחיבו ב - . 3 ב . הרחיבו ב - . 8 בהרחבת שבר מכפילים את המונה ואת המכנה באותו מספר . 16 מצאו באיזה מספר הרחיבו כל שבר . 17 השלימו את ההרחבה . ציינו באיזה מספר הרחיבו כל שבר . אף על פי שמכפילים , השבר שמתקבל שווה לשבר המקורי . כשמרחיבים ב - , 2 מחלקים כל חלק ל - 2 חלקים שווים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר