עמוד:40

6 לפניכם עיגול שחילקו אותו ל - 5 חלקים שווים וצבעו 4 5 ממנו . דני הוסיף קווים כך : איזה שבר נוסף מתאים לשטח הצבוע של העיגול לפי החלוקה החדשה ? השלימו : פי כמה המונה של השבר החדש גדול מזה של השבר ? 4 5 פי כמה המכנה של השבר החדש גדול מזה של השבר ? 4 5 באיזה מספר הרחיב דני את ? 4 5 7 א . איזה חלק מהשטח של כל צורה צבוע ? השלימו . דוגמה ב . אילו מהשברים שבסעיף א הם הרחבה של ? 2 3 ג . השלימו : על פעילות 6 מומלץ לערוך דיון : איך מצאתם באיזה מספר הרחיב דני את ? 4 5 ( כל חלק חולק ל - 3 חלקים , וכך גדל פי 3 מספר החלקים הכולל וגם מספר החלקים הצבועים . ) על פעילות 7 מומלץ לערוך דיון : איך רואים בצורות את השוויון בין השברים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר