עמוד:39

4 שדה אחר חולק גם הוא ל - 4 חלקות שוות בשטחן . ב - 3 מהחלקות מגדלים אבטיחים . 5 לפניכם מלבן שחילקו אותו ל - 6 חלקים שווים בשטחם וצבעו 2 6 משטחו . סרטטו במחברת מלבן כזה . הוסיפו קווים וחלקו כל חלק ל - 2 חלקים שווים בשטחם . פי כמה גדל מספר החלקים במלבן ? פי כמה גדל מספר החלקים הצבועים ? איזה שבר נוסף מתאים לשטח הצבוע של המלבן לפי החלוקה החדשה ? מאוחר יותר החליטו להוסיף גדרות ולחלק את כל השדה ל - 15 חלקות שוות בשטחן . ( בלי להסיר גדרות ) . א . האם אפשר לעשות זאת ? הסבירו . ב . רוצים להוסיף גדרות ולחלק את השדה למספר גדול יותר של חלקות שוות בשטחן . לכמה חלקות אפשר לחלק את השדה ? הציעו אפשרויות שונות . השלימו : הפעולה שעשינו כאן נקראת הרחבה של שבר : הרחבנו את השבר 2 6 ב - . 2 כתבו < או > או = בין שני השברים . שימו לב : כאשר מרחיבים שבר ב - , 2 מתקבל שבר שהמונה שלו גדול פי 2 והמכנה שלו גדול פי , 2 אך שני השברים ( השבר המקורי והשבר המורחב ) שווים זה לזה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר