עמוד:33

גדול פי ... קטן פי ... 7 א . מספר העצים בגינה של אילנה קטן פי 4 ממספר העצים בגינה של אפרת . ציירו את העצים בגינה של אילנה . ב . מספר העצים בגינה של אסתר גדול פי 5 ממספר העצים בגינה של אפרת . כמה עצים יש בגינה של אסתר ? כתבו תרגיל מתאים . 8 ברחוב החרובים יש 25 בתים . ברחוב התמרים יש 75 בתים . ברחוב הרימון יש 150 בתים . ברחוב הגפן יש 50 בתים . א . פי כמה מספר הבתים ברחוב הרימון גדול ממספר הבתים ברחוב החרובים ? ב . פי כמה מספר הבתים ברחוב החרובים קטן ממספר הבתים ברחוב הגפן ? ג . באיזה רחוב מספר הבתים גדול פי 3 ממספר הבתים ברחוב החרובים ? ד . מספר הבתים ברחוב קטן פי ממספר הבתים ברחוב . כמה ? ה . מספר הבתים ברחוב גדול פי ממספר הבתים ברחוב . כמה ? ו . מספר הבתים ברחוב קטן ב - ממספר הבתים ברחוב . כמה ? ז . מספר הבתים ברחוב גדול ב - ממספר הבתים ברחוב . כמה ? בפעילות 8 רצוי לבקש מהתלמידים לכתוב תרגילים לשאלות השונות ( תרגילי כפל או תרגילי חילוק ) . הגינה של אפרת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר