עמוד:31

5 במעבדה משתמשים במבחנות שמסומנים עליהן קווי חלוקה במרחקים שווים זה מזה . א . לפניכם ציורים של חמש מבחנות שיש בהן נוזל . בכל אחת מהן חסרים כמה מקווי החלוקה . הוסיפו את קווי החלוקה החסרים בכל מבחנה , וכתבו מהו השבר המתאר את חלק המבחנה שיש בו נוזל . ב . הנתון שמתחת לכל מבחנה מציין את חלק המבחנה שיש למלא בו נוזל . סמנו את הנוזל בכל אחת מהן לפי החלק הרשום . המשך במדריך למורה הגדלנו את חמש המבחנות שבסעיף א לצורך הדיון בכיתה . לאחר סעיף א מומלץ לערוך דיון : - איך יודעים לכמה חלקים שווים הייתה המבחנה מחולקת לפני שנמחקו כמה קווי חלוקה ? - איך יודעים מהו המכנה ? - איך יודעים מהו המונה ? - האם יש שבר נוסף המתאים לחלק המבחנה שיש בו נוזל ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר