עמוד:29

2 א . במושב רגב רצו לחלק שדה שצורתו ריבוע שווה בשווה בין ארבע משפחות . איזהחלקמהשדהכלמשפחהצריכהלקבל ? מהשדה . ב . מועצת המושב התכנסה וחיפשה דרך חלוקה . הנה תרשים של הצעת החלוקה : האם הצעת החלוקה הוגנת ? בדקו : איזה חלק מהשדה קיבלה משפחת רון ? איזה חלק מהשדה קיבלה משפחת משיח ? איזה חלק מהשדה קיבלה משפחת לוי ? איזה חלק מהשדה קיבלה משפחת אור ? ג . סרטטו עוד שתי אפשרויות לחלוקת השדה שווה בשווה בין ארבע המשפחות : כאן מתאים רב - דף . 1 בפעילות 2 הכוונה היא שהתלמידים ייעזרו בהוספת קווי חלוקה לתרשים שבסעיף ב . מומלץ לערוך דיון על הצעות התלמידים : האם ההצעות הוגנות ? מדוע ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר