עמוד:28

לקראת הרחבה וצמצום 1 א . כתבו שבר מתאים לחלק הצבוע של כל מלבן . איזה חלק משטח המלבן צבוע בכחול ? ב . סרטטו שני מלבנים כאלה במחברת . צבעו 1 משטח כל מלבן בשתי דרכים שונות . איזה חלק משטח המלבן צבוע בוורוד ? ג . סרטטו שני מלבנים כאלה במחברת . צבעו 1 משטח כל מלבן בשתי דרכים שונות . אחרי סעיף א מומלץ לשאול את התלמידים : האם יש עוד שבר המתאים לחלק הצבוע ? איך מצאתם את השברים המתאימים ? בסיום הפעילות מומלץ לערוך דיון : - - א האם ילו דגמים אפשר שונים לצבוע קיבלתם 1 3 משטח כשצבעתם המלבן ? ( התנאי 1 4 משטח הוא המלבן שצובעים ? משבצות שלמות בלבד . ) הסבירו . - מצאו עוד שברים המתאימים לחלקים שאפשר לצבוע ולכאלה שאי - אפשר לצבוע . מלבנים המתאימים לפעילות נמצאים במדריך למורה ומיועדים למי שמתקשה לסרטט אותם בעצמו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר