עמוד:19

6 השלימו . | 50 , 500 - < 4 , 000 א | + 98 , 098 < 100 , 000 ב | - 8 , 000 > 1 , 000 , 000 ג | 900 + > 10 , 000 ד בחרו שני סעיפים וכתבו את המספר הגדול ביותר ואת המספר הקטן ביותר שאפשר להשלים בכל סעיף . 7 השלימו . 8 שערו מהי התוצאה המתאימה לכל תרגיל מבין המספרים הרשומים בטור שמימין לו . | 30 , 999 + 50 , 999 24 , 078 א | 101 , 510 + 9 , 438 81 , 998 ב | 12 , 039 + 12 , 039 101 , 600 ג | 9 , 600 + 92 , 000 110 , 948 ד | 46 , 000 - 36 , 666 396 , 726 ה | 406 , 777 - 10 , 051 610 , 190 ו | 611 , 090 - 900 470 , 810 ז | 502 , 810 - 32 , 000 9 , 334 ח פתרו ובדקו את השערותיכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר