עמוד:18

3 פתרו את המשוואות . | 22 , 471 - = 20 , 000 א | - 17 , 950 = 1 , 000 ב | + 10 , 565 = 40 , 565 ג | 150 , 800 + = 151 , 100 ד | 520 + = 21 , 540 ה | 600 , 000 - = 597 , 500 ו | 90 , 000 + = 100 , 407 ז | 72 , 000 : = 8 ח | × 25 , 000 = 75 , 000 ט | : 90 = 200 י | 90 , 000 : = 1 , 000 יא | 5 , 000 × = 400 , 000 יב בדיקה אלה הפתרונות ( לא לפי הסדר ) : 030 18 , 000 10 , 740 18 , 095 2 , 050 09 08 3 30 , 000 21 , 002 9 , 000 2 , 147 4 השלימו . | 10 , 000 + > 11 , 000 א > 11 , 000 מספר + | 10 , 650 ב תלת -ספרתי | 12 , 568 - > 11 , 000 ג > 11 , 000 מספר - | 15 , 000 ד ארבע -ספרתי | 10 , 000 + < 11 , 000 ה < 11 , 000 מספר + | 10 , 590 ו תלת -ספרתי | 14 , 500 - < 11 , 000 ז < 11 , 000 מספר - | 21 , 000 ח ארבע -ספרתי 5 פתרו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר