עמוד:17

1 לפניכם תרגיל פתור : . 475 × 86 = 40 , 850 היעזרו בו כדי להתאים לכל תרגיל את תוצאתו מבין התוצאות שלמטה ( בלי לפתור את התרגילים ) . | 475 × 860 = א = | 475 × 43 ב | 950 × 86 = ג = | 476 × 86 ד | 474 × 86 = ה = | 475 × 85 ו התוצאות : 40 , 936 408 , 500 40 , 375 20 , 425 40 , 764 81 , 700 2 פתרו את התרגילים במאונך . דוגמאות | 25 , 178 × 5 = א = | 28 , 427 : 14 ב = | 115 , 200 × 3 ג | 2 , 950 , 300 : 5 = ד = | 99 , 000 : 6 ה = | 52 , 132 × 12 ו | 140 , 673 : 9 = ז = | 33 , 055 : 11 ח = | 10 , 099 × 5 ט בדיקה אלה תוצאות התרגילים ( לא לפי הסדר ) : 50 , 549 590 , 006 3 , 005 ( שארית 125 , 089 15 , 630 ( 3 ( שארית 16 , 050 625 , 458 345 , 060 2 , 030 ( 7

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר