עמוד:16

מה אתם יודעים על המספר ? 50 , 000 א . כתבו את המספר הקודם למספר 50 , 000 ואת המספר העוקב לו . ב . האם המספר 50 , 000 הוא ראשוני או פריק ? אם המספר פריק , רשמו כמה מחלקים שלו ( לפחות שלושה ) . ג . האם המספר הזה מתחלק ב - ? 5 ד . האם המספר הזה מתחלק ב - ? 4 ה . מהו המספר הגדול ביותר שהוא קטן מ - 50 , 000 ומתחלק ב - ? 3 ו . אם נכפיל את המספר 50 , 000 ב - , 7 האם תתקבל תוצאה זוגית או אי - זוגית ? הסבירו . ז . החליפו את ספרת האלפים של המספר 50 , 000 בספרה . 9 בכמה המספר החדש גדול מהמספר ? 50 , 000 ח . הקטינו ב - 3 את ספרת עשרות האלפים של המספר . 50 , 000 בכמה המספר החדש קטן מהמספר ? 50 , 000 ט . שערו : אם נחלק את המספר 50 , 000 ב - , 40 מה תהיה התוצאה בקירוב ? בין 1 , 000 ל - 2 , 000 קטנה מ - 1 , 000 גדולה מ - 10 , 000 י . רפאל רוצה לקנות רכב שמחירו 50 , 000 ש " ח . יש לו שטרות של 200 ש " ח בלבד . כמה שטרות של 200 ש " ח הוא יצטרך לשלם כדי לקנות את הרכב ? יא . השלימו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר