עמוד:15

תזכורת אם בתרגיל יש פעולות שונות - קודם פותרים כפל וחילוק לפי הסדר , ואחר כך פותרים חיבור וחיסור לפי הסדר . אם בתרגיל יש סוגריים - קודם פותרים את מה שבסוגריים . 8 פתרו . דוגמה | 20 , 000 - ( 700 × 20 + 120 , 000 : 20 ) = א = | 19 , 000 - 9 , 000 - 10 , 000 : 50 + 40 , 000 × 2 ב = | 240 , 000 : 80 + 10 × 1 , 000 ג = | ( 77 , 900 - 7 , 900 ) : 100 + 11 , 200 ד = | 22 , 000 - 3 , 000 + 2 , 500 × 4 ה = | ( 250 , 339 - 120 , 449 ) × 0 + 13 , 000 - 12 , 900 ו = | 27 , 000 : 9 - 5 × 600 + 1 ז = | 100 , 000 : 100 + 90 , 000 : 90 + 7 , 000 : 7 ח = | 3 , 000 × 4 : 2 × 6 ט בדיקה אלה תוצאות התרגילים ( לא לפי הסדר ) : 3 , 000 11 , 090 13 , 000 29 , 000 010 0 1 89 , 080 36 , 000 אתגר 9 בכל סעיף הוסיפו סוגריים בתרגיל כך שיתקבל שוויון והוסיפו סימן =. | 10 , 000 - 1 , 500 + 500 × 4 2 , 000 א | 10 , 000 - 1 , 500 + 500 × 4 36 , 000 ב | 10 , 000 - 1 , 500 + 500 × 4 6 , 500 ג | 60 , 000 : 3 , 000 : 100 : 5 400 ד | 60 , 000 : 3 , 000 : 100 : 5 10 , 000 ה | 60 , 000 : 3 , 000 : 100 : 5 1 ו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר