עמוד:13

4 פתרו את התרגילים במאונך . דוגמאות | 81 , 647 - 512 = א = | 90 , 440 - 32 , 040 ב = | 800 , 901 + 650 ג = | 7 , 920 , 029 - 4 , 650 , 310 ד = | 50 , 115 + 47 , 003 ה | 1 , 770 , 391 - 19 , 988 = ו = | 56 , 902 + 65 , 209 ז = | 405 , 608 - 105 , 310 ח = | 245 , 190 + 24 , 018 ט = | 171 , 435 - 5 , 009 י בדיקה אלה תוצאות התרגילים ( לא לפי הסדר ) : 58 , 040 3 , 269 , 971 81 , 513 1 , 750 , 340 166 , 426 801 , 155 97 , 811 122 , 111 300 , 829 269 , 820 5 כתבו < או > או = בין שני התרגילים שבכל סעיף בלי לפתור אותם . | 18 , 303 - 52 19 , 300 - 52 א | 99 , 790 + 81 , 205 99 , 890 + 81 , 105 ב | 53 , 400 - 5 , 200 53 , 400 - 5 , 000 ג | 22 , 830 + 1 , 790 22 , 810 + 1 , 790 ד 6 פתרו את התרגיל שבכל סעיף וכתבו < או > או = בינו לבין המספר שמימינו . | 10 , 150 - 1 , 000 9 , 000 א | 99 , 000 - 98 , 000 10 , 000 ב | 20 , 800 + 80 , 200 100 , 000 ג | 502 , 002 + 501 , 001 1 , 000 , 003 ד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר