עמוד:12

ב פעולות במספרים עד מיליון 1 נסו לפתור את התרגילים האלה בעל - פה . את התרגילים שלא הצלחתם לפתור בעל - פה פתרו בכתב . | 31 , 253 - 200 = א = | 24 , 805 - 20 , 000 ב = | 50 , 006 - 2 , 000 ג = | 55 , 505 + 400 ד = | 13 , 895 + 7 , 000 ה = | 0 + 58 , 013 ו | 133 , 777 - 500 = ז = | 266 , 900 - 50 ח = | 906 , 999 + 1 ט = | 518 , 519 + 10 , 000 י = | 101 , 010 + 100 יא = | 1 , 308 , 934 + 200 , 000 יב בדיקה אם לא טעיתם , קיבלתם בתוצאות מספרים כאלה : מספר אחד קטן מ - , 10 , 000 חמישה מספרים של חמש ספרות , חמישה מספרים של שש ספרות ומספר אחד גדול ממיליון . 2 נסו לפתור את התרגילים האלה בעל - פה . את התרגילים שלא הצלחתם לפתור בעל - פה פתרו בכתב . | 10 , 000 × 6 = א = | 4 × 25 , 000 ב = | 6 , 000 × 60 ג = | 17 , 230 : 1 ד | 90 , 000 : 900 = ה = | 56 , 000 : 8 ו = | 100 , 000 : 10 ז = | 500 , 000 × 4 ח | 280 , 000 : 70 = ט = | 120 , 690 × 1 י = | 1 , 500 , 000 × 2 יא = | 2 , 500 , 000 : 5 יב כתבו את התוצאות שקיבלתם לפי הגודל , מהתוצאה הקטנה ביותר לתוצאה הגדולה ביותר . 3 השלימו מספרים גדולים מאלף .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר