עמוד:6

א המבנה העשרוני של מספרים עד מיליון תזכורת כדי להקל את הקריאה של מספרים גדולים נהוג לשים פסיק ( , ) אחרי כל שלוש ספרות החל מספרת היחידות . 1 סמנו פסיק במקום המתאים בכל מספר כדי להקל את קריאתו . קראו את המספר וכתבו אותו במילים . כתבו איזה ערך הספרה 2 מייצגת במספר . דוגמה - 1 , 206 אלף מאתיים ושש הספרה 2 מייצגת שתי מאות . א 1256055 | ג 125605 | ב 12560 | 2 השלימו את הטבלה . 3 כתבו בכל סעיף שני מספרים מתאימים בספרות . א | מספר זוגי שיש בו שש ספרות , וספרת עשרות האלפים שלו גדולה מספרת מאות האלפים . ב | מספר אי - זוגי שיש בו חמש ספרות והוא גדול מהמספר חמישים וחמישה אלף וחמש מאות . ג | מספר של שבע ספרות שספרת העשרות שלו היא שתיים וסכום ספרותיו הוא . 10 ד | מספר של חמש ספרות הקטן מהמספר אחד עשר אלף ומתחלק ב - . 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר