עמוד:4

בפרקים שברים - חלק א , חלק ב וחלק ג הכירו הילדים שברים , השוו ביניהם ולמדו לחבר ולחסר שברים שיש להם אותו מכנה . הילדים הכירו גם זוגות של שברים שווים , כגון : 1 3 = 2 6 1 2 = 4 8 אך למדו זאת בעזרת אמצעי המחשה בלבד . בתחילת פרק זה - חלק ד - הילדים לומדים להשוות שברים על ידי הרחבה וצמצום , ובהמשך הם לומדים לחבר ולחסר שברים בעזרת מכנה משותף . ספרות רומיות תכנית הלימודים החדשה ממליצה שתלמידים מתקדמים ילמדו להכיר את שיטת כתיבת המספרים שהייתה נהוגה ברומי העתיקה ומקובלת עד היום בנושאים אחדים . בשיטה הרומית השתמשו בשבע אותיות מתוך האלף - בית הלטיני לכתיבת מספרים . לאותיות אלה היה ערך מספרי שאינו תלוי במקום של כל אות בסדרת האותיות . הנה רשימת הערכים של שבע האותיות : I = 1 V = 5 X = 10 L = 50 C = 100 D = 500 M = 1 , 000 לכתיבת מספרים גדולים השתמשו בקו שנכתב מעל לספרה וציין את הכפלתה ב - , 1 , 000 לדוגמה : . X = 10 , 000 V = 5 , 000 כדי לדעת להשתמש בספרות הרומיות יש להכיר שני חוקי פעולה ואותם ילמדו הילדים במהלך הפרק . לספרות הרומיות יש כמה שימושים בימינו : . 1 בספרים לועזיים - נהוג למספר את עיקר הספר בספרות רגילות ( 109 , 11 וכדומה ) , ואילו את עמודי המבוא ממספרים בספרות לטיניות קטנות : cx , ii וכדומה . ( בספרים עבריים נהוג למספר את עמודי המבוא באותיות עבריות . ) . 2 בתאריכים - במסמכים ישנים ועל בניינים . . 3 בשעונים - תצלומים של שעונים כאלה אפשר למצוא בפרק זה . במהלך הלמידה אנחנו עושים שימוש בשעונים לראשית הכרת הסימנים וחוקי הכתיבה של מספרים הכתובים בספרות רומיות . אנחנו מאחלים לילדיכם לימוד פורה ומהנה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר