עמוד:176

4 רשמו שלושה שברים המתאימים לקטע המודגש . 5 רשמו שלושה מספרים עשרוניים המתאימים לקטע המודגש . 6 א . רשמו שלושה שברים המתאימים לקטע המודגש . ב . השלימו מונים או מכנים ( אם אפשר ) כך שהשברים יתאימו לקטע המודגש : ג . כתבו שלושה שברים שהמכנה שלהם ) 200 ) המתאימים לקטע המודגש . 7 סרטטו במחברת קטע כזה ( יהיה נוח לסרטט קטע שאורכו 20 ס " מ ) . סמנו עליו את המספרים האלה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר