עמוד:162

ה | בחנות מוכרים חבילת צבעים זוהרים ב - 30 שקלים . בשנה שעברה עלתה אותה חבילה רק 24 שקלים . בכמה שקלים התייקרה החבילה ? בכמה אחוזים עלה המחיר ? ו 48 % | מתלמידי הכיתה מרכיבים משקפיים . מהו אחוז התלמידים שאינם מרכיבים משקפיים ? ז | סוללים מחדש את הכביש שבין שני יישובים . אורך הכביש 14 ק " מ . השבוע סיימו לסלול % 25 מאורך הכביש . כמה קילומטרים יש עוד לסלול ? 4 כתבו את האחוז המתאים לשטח הצבוע בכל צורה . אתגר 5 בעיר שלנו יש שתי ישיבות קטנות : ישיבה רגילה וישיבה למצויינים . בעיתון המקומי הייתה כתבה על חינוך , ונמסרו בה הפרטים האלה : בכיתות ח ' בתלמוד תורה יש 120 תלמידים , % 75 מהם עוברים בשנה הבאה לישיבה הרגילה ו - 12 תלמידים עוברים לישיבה למצויינים . א . ההורים של אבנר קראו את המודעה וקימטו את מצחם . " יש עוד ישיבות בעיר ? " הם שאלו . למה הם התכוונו ? ב . כמה תלמידים עוברים לישיבה הרגילה ? ג . איזה אחוז מהתלמידים עוברים לישיבה למצויינים ? ד . האם פתרתם את סעיף א ? אם לא , אולי תנסו כעת ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר