עמוד:160

3 פתרו בדרך הנוחה לכם . א | בשקית של תערובת פיצוחים יש % 30 בוטנים . קניתי שקית של 900 גרם תערובת פיצוחים . כמה גרמים בוטנים יש בשקית שקניתי ? ב 06 | תלמידים מכיתות ז ' נבחנו בעל – פה בגמרא . 84 מתלמידים אלה הצטיינו במבחן . מהו אחוז התלמידים המצטיינים במבחן מבין התלמידים שנבחנו ? 09 תלמידות מכיתות ח ' לומדות בבית הספר השכונתי . 27 מהלומדות בבית הספר השכונתי אינן צריכות הסעה לבית הספר . מהו אחוז התלמידות שאינן זקוקות להסעה לבית הספר השכונתי ? האם קיבלתם אותה תשובה מספרית בשתי השאלות ? ג | קראתי 63 מעמודי הספר , שהם % 90 מהספר כולו . כמה עמודים יש בספר ? ד | בארון הספרים יש 12 ספרים באנגלית , שהם % 20 מכלל הספרים בספרייה . כמה ספרים יש בספרייה ? ה 35 % | מתושבי הקיבוץ חלו בשפעת בחורף האחרון . בקיבוץ גרים 800 תושבים . כמה מהם חלו בשפעת בחורף האחרון ? אתגר ו | בכיתה יש 40 תלמידים . 32 מהם יצאו לטיול השנתי . איזה אחוז מן התלמידים יצאו לטיול השנתי ? אתגר ז | היום הגיעו ללימודים רק % 90 מתלמידי כיתות ו ' , כי 6 תלמידים נעדרים בגלל מחלת השפעת . כמה מתלמידי כיתות ו ' נמצאים היום בבית הספר ? אתגר ח | בחצר יש עץ אגוזים . 4 . 5 ק " ג אגוזים , שהם % 9 מכל הפרי של העץ , שמרתי בבית , ואת השאר מכרתי . כמה ק " ג אגוזים הניב העץ ? דיון דונו בדרכים השונות שבהן פתרו התלמידים את הבעיות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר