עמוד:156

ג | בחנות הירקות היו בבוקר 40 ק " ג תפוחי האדמה . עד הצהריים נמכרו % 10 מהם . כמה ק " ג תפוחי אדמה נמכרו עד הצהריים ? ד 61 | תלמידים , שהם % 8 מתלמידי בית הספר , סיימו בהצטיינות לימודי נגינה . כמה תלמידים לומדים בבית הספר ? ה 030 | ילדים הוזמנו למסיבת ראש חודש . בגלל הגשם הכבד הגיעו רק % 15 מן הילדים . כמה ילדים הגיעו ? ו 6 | חתולים , שהם % 3 מן החתולים ביישוב , רובצים על גג המכונית שלי . כמה חתולים יש ביישוב ? ז | המשכורת של משפחת אביבי החודש הייתה 8 , 000 שקל . ממשכורת זו הוציאה המשפחה 80 שקלים לחימום הדירה . משפחת אהרוני השתכרה החודש 9 , 000 שקלים , והוציאה 90 שקלים לחימום הדירה . איזו משפחה הוציאה אחוז גבוה יותר ממשכורתה לחימום הדירה ? ח | בחבילה שקנה אבא היו 20 ארטיקים . אהרן הזמין חברים , והם אכלו יחד 4 ארטיקים מתוך החבילה . מהו אחוז הארטיקים שנשארו בחבילה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר